Conferința națională cu participare internațională ”DECRET – Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective”, ediția a V-a

În zilele de 14 și 15 noiembrie 2019 a avut loc Conferința națională cu participare internațională ”DECRET – Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective”, ediția a V-a, organizată de către Universitatea ”GEORGE BACOVIA” Bacău în parteneriat cu Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și alte instituții partenere.
În prima zi, la sediul Universității ”George Bacovia”, a avut loc deschiderea oficială a Conferinței. Activitățile s-au desfășurat în plen, pe trei secțiuni paralele, pe temele „Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității”, „Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog” și „Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție.”


În cea de-a doua zi, pe data de 15 noiembrie 2019, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a fost organizată cea de-a 5-a ediție a mesei rotunde cu tema „Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale din mediul penitenciar. Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE. Tendințe. Provocări. Oportunități”.
Printre invitați s-au numărat domnul conferențiar universitar doctor Nelu NIȚĂ – Universitatea „George Bacovia” Bacău, doamna conferențiar universitar doctor Maria MIHĂILĂ – Facultatea de Sociologie și Științe Politice din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, doamna Dana CĂPRICERU – director al editurii Pro Universitaria din București, domnul conferențiar universitar doctor George Mircea BOTESCU – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, domnul doctor Radu NĂFORNIȚĂ – Agenția Națională Antidrog, doamna profesor universitar doctor Nicoleta Elena HEGHEȘ – Universitatea Dimitrie Cantemir București, doamna lector universitar doctor Alina SZABO – Universitatea „George Bacovia” Bacău, domnul doctor Stelian Valentin BĂDESCU – Academia Română, doamna Hitomi TAKEMURA – Universitatea Hitotsubashi din Tokio, Japonia și doamna lector universitar doctor Alina GENTIMIR – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.
În cadrul mesei rotunde, domnul comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, directorul Școlii, a prezentat studiul comparativ „Polițist de penitenciare. Tendințe. Provocări. Oportunități”, având ca elemente de referință aspecte ce se regăsesc în statutul polițistului de penitenciare din România și Italia. Adițional acestei prezentări comparative, s-a discutat despre unele dintre cele mai importante prevederi ale legii ce face referire la statutul polițistului de penitenciare din România.
Au mai luat cuvântul doamna profesor universitar doctor Mariana BĂLAN, care a reprezentat Institutul de Politici Economice al Academiei Române și care le-a vorbit elevilor Școlii despre „Inserția tinerilor pe piața muncii”, accentuând efectele negative pe care le produce migrația forței de muncă din România.
Printre invitați s-a numărat și doamna doctor Simona Maria STĂNESCU, reprezentanta Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, care a susținut o prelegere deosebit de interesantă pe tema „Potențialul economiei sociale în (re)inserția pe piața muncii a persoanelor private de libertate.”, prezentând conceptul de economie socială ca soluție pentru creșterea ocupării si incluziunii sociale.
O altă prezentare inedită a fost susținută de către doamna agent de poliție Ramona CIOFU, studentă în anul al III-lea la Facultatea de Drept a Universității de Drept „George Bacovia” din Bacău. Aceasta a susținut o prelegere pe tema „Pasiunea în muncă și munca din pasiune” și le-a vorbit elevilor Școlii despre provocările meseriei de polițist, dar și despre atitudinea potrivită în fața acestora.