Despre noi

Istoric

„Cea mai nobila preocupare a omului e omul.”   G.E.Lessing

 

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu – Ocna, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei, face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială în vederea obţinerii calificării de „agent de penitenciare”, conform Hotărârii de guvern nr. 756/12.10.2016.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1), Secţiunea a 9-a „Învăţământul militar preuniversitar”, din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale”, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este, începând cu anul şcolar 2013/2014, acreditată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale cu nr. 3652/29.04.2013 ca instituţie de învăţământ postliceal militar, nivelul 3 avansat, învăţământ de zi( conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 595/08.08.2014, nivelul 3 avansat a fost echivalat cu nivelul 5 de calificare).

Societatea contemporană se află într-un proces accelerat de schimbare. Şi, parcă mai mult ca niciodată, schimbările de structură ating toate componentele vieţii sociale şi economice, dar şi mentalităţile, practicile sociale, comportamentele umane.

Nu putem afirma cu certitudine că, la nivel formal, sarcina asumării, promovării şi susţinerii schimbării la nivelul concepţiilor şi mentalităţilor umane revine primordial instituţiilor de învăţământ, care susţin educarea, formarea şi pregătirea tinerilor, însă ne putem pronunţa cu certitudine că astfel de instituţii au menirea de a crea mediul prielnic ca aceşti vectori ai schimbării să se dezvolte sănătos, să-şi construiască corect un sistem de valori morale, civice şi ideologice care să favorizeze schimbarea.

Nouă nu ne rămâne decât să conştientizăm realitatea că avem spre educare și pregătire tineri entuziaşti şi curajoşi față de care trebuie să avem încredere că vor fi capabili să ducă la bun sfârşit ceea ce predecesorii au început, ar fi dorit cândva să înceapă sau nu au reuşit să ducă până la capăt.

Atingerea şi menţinerea unui stan­dar­d ridicat în formarea şi pregătirea personalului este posibilă numai în condiţiile orientării spre performanţă a activităţii educaţionale, prin îmbunătăţirea continuă a metodelor didactice şi a rezulta­telor, un management performant, o politică financiară adecvată utilizării raţionale a resurselor alocate şi atragerii de noi resurse, prin angajarea unei atitudini participative şi responsabile din partea întregului personal, dar şi prin implicarea directă a administraţiei centrale şi a personalului din sistemul penitenciar, în general, în acest proces deosebit de complex.

Şcoala are acest potenţial, are această disponibilitate şi, mai mult decât atât, are responsabilitatea asumată deja, de a încerca să asigure respectarea standardelor moderne privind performanţa şi calitatea în procesul educaţional.

Echipa Managerială
 
 
DIRECTOR ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA
 
Comisar șef de poliție penitenciară
Vasile SCUTARU
 
 
Audiențe: în fiecare zi de Miercuri, orele 11:00 – 13:00
DIRECTOR ADJUNCT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
 
Comisar șef de poliție penitenciară
Anca Monica BALCANU
 
Audiențe: în fiecare zi de Marți, orele 11:00 – 13:00
DIRECTOR ADJUNCT ECONOMICO – ADMINISTRATIV
 
Comisar șef de poliție penitenciară
Laura TERIȘ
 
Audiențe: în fiecare zi de Marți, orele 11:00 – 13:00
Audienţele se programează cu o zi înainte, pe baza unei cereri, care poate fi depusă la secretariatul unităţii, ori expediată prin poştă, fax, poşta electronică.
 
Persoana de contact:
Comisar de poliție penitenciară Silvia VATAVU
 
Tel: 0234 344 149 int: 100
 

Organizare

Regulament de organizare și funcționare

Organigrama


Date contact instituție coordonatoare și instituții aflate în subordine

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare – Secția Arad (structură arondată SNPAP Tg.Ocna)
 
Adresa: Municipiul Arad, strada Nicolae Grigorescu, nr. 8
 
Telefon: 0257 270 058
 
Membră a rețelei EPTA – European Penitentiary Training Academies
(Rețeaua Europeană a Academiilor de Pregătire a Personalului de Penitenciare)

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna este membră a rețelei European Penitentiary Training Academies (www.epta.info).

În anul 2019, Școala noastră a deținut președinția rețelei și a organizat Conferința anuală EPTA, la care au fost prezenți peste 60 de participanți din 24 de țări.