Participare la Simpozionul "Prison Beyond Borders" Agen - Franța

În perioada 10 – 11 septembrie 2019, a avut loc Simpozionul ”Prison beyond borders”, a cincea ediție a zilelor internaționale de cercetare în domeniul penitenciarelor, desfășurat în orașul Agen, Franța.
Evenimentul a fost organizat de către École Nationale dˈAdministration Pénitentiare ENAP – Franța în colaborare cu EL PAcCTO și ECOPPAF și a reunit specialiști în domeniu din America Latină, Europa și Africa.
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a fost reprezentată de către doamna director adjunct pentru învățământ, comisar șef de poliție penitenciară Manuela FRÂNGU, având calitatea de lector la secțiunea ”Cum influențează formarea profesională practica și cum este folosită aceasta în activitatea profesională”.


Tema prezentată de doamna comisar șef, a vizat influența reciprocă între formarea profesională și practica penitenciară, provocând la discuții ample auditoriul format din specialiști în domeniu din Franța, Belgia, Congo, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Algeria, Tunisia, Maroc, Argentina, El Salvador, Spania, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Degradante – CPT, Peru, Honduras, Norvegia, Republica Cehă, Elveția, Uruguai și reprezentanți ai universităților de prestigiu din statele participante.
Temele prezentate de participanți au vizat reforma în sistemul penitenciar, supraaglomerarea în penitenciare, impactul economiei în schimbare asupra sistemelor penitenciare, managementul deținuților agresivi, fenomenul radicalizării în rândul deținuților, contribuția cercetărilor științifice în pregătirea profesională și practica penitenciară, etică și pregătire profesională și promovarea bunelor practici în domeniul penitenciar.