Conferința "Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe" Ediția a 6 a 2022

„Libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt!”
John Stuart Mill

Conștienți fiind de importanța laturii prioritar umaniste a activității sistemului penitenciar și implicațiile pe care le pot avea actele de nerespectare a drepturilor omului în demersul profesional elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au avut deschiderea de a participa la cea de-a 6 a ediție a Conferinței cu tema: ”Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe” organizată în data de 24 noiembrie 2022 la sala de festivități a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.
Conferința a fost deschisă de către doamna comisar șef de poliție penitenciară Carmen PREDA cu citirea articolului 1 al Declarației Universale a Drepturilor Omului: „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității” și trasarea direcțiilor dezbaterilor: drepturile omului din perspectiva sistemului penitenciar și din perspectiva persoanelor private de libertate.


În continuarea conferinței doamna comisar de poliție penitenciară Simona MELEȘCANU COȘET, din cadrul Penitenciarului Bacău, a subliniat rolul esențial al procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, deoarece ele nu aparțin sistemului penitenciar ci societății.
În cadrul aceleiași conferințe, un element de noutate a fost reprezentat de mărturiile persoanelor private de libertate din cadrul Penitenciarului Bacău și din cadrul Centrului Educativ Târgu Ocna.
Comisar de poliție penitenciară Viorel Marcel VOICU, directorul Centrului Educativ Târgu Ocna le-a vorbit elevilor despre dreptul de a evolua în cariera profesională și i-a îndemnat să se dezvolte pe plan profesional și personal într-un sistem penitenciar, care a înregistrat o dezvoltare continuă de-a lungul timpului. De asemenea, domnia sa a subliniat rolul pe care elevii îl vor avea în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.
În continuare evenimentul s-a bucurat de prelegerile susținute de către domnul inspector de poliție penitenciară Laurențiu Mihai SĂBĂREANU din cadrul Penitenciarului Mioveni pe tema „ Comunicarea și avansarea în carieră” și de către domnul comisar șef de poliție penitenciară Adrian IACOB director al Penitenciarului Târgu Mureș pe tema „Drepturile polițiștilor de penitenciare din perspectiva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.
Evenimentul s-a dovedit a fi un prilej de conștientizare a existenței drepturilor pe care le are fiecare ființă umană, fără discriminare, dar și a necesității cunoașterii acestora, văzute nu numai prin prisma caracterului profesiei pe care elevii Școlii urmează să o practice după absolvirea acesteia, ci și prin prisma simplului cetățean, care trebuie să își cunoască drepturile, să respecte tradițiile și valorile neamului căruia îi aparține.