Examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare

Anul acesta, examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna, seria 2019 – 2020, s-a desfășurat într-un context atipic, adaptat condițiilor impuse de pandemia provocată de noul coronavirus SARS – CoV-2, precum si modificării Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare, cu durata de un an, la Școala Națională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin Ordinul M.J. 3504/C/04.09.2020.


Ca element de noutate, în acest an, examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare, s-a desfășurat în perioada 28.09.2020 – 12.10.2020, în șase centre de examinare, respectiv:

– Penitenciarul ARAD – 36 elevi;
– Centrul de Detenție CRAIOVA – 67 elevi
– Penitenciarul MIOVENI – 27 elevi;
– Penitenciarul SLOBOZIA – 24 elevi;
– Ș.N.P.A.P. TÂRGU OCNA – 58 elevi;
– Penitenciarul TÂRGU JIU – 33 elevi.

La examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare au participat un număr de 245 elevi, care îndeplineau condițiile de participare la examenul de absolvire (dintre care 179 școlarizați în cadrul S.N.P.A.P. Tg. Ocna și 58 școlarizați în cadrul S.N.P.A.P. Tg. Ocna – Secția Arad, structură de învățământ arondată școlii, precum si un număr de 8 elevi din Republica Moldova) .
În vederea derulării în bune condiții a examenului de certificare, s-a pus pe primul plan siguranța și sănătatea elevilor si a personalului implicat în organizarea și desfășurarea examenului de certificare și s-au depus toate eforturile pentru a depăși cu bine această perioadă.
Comisiile de examinare în vederea certificării calificării profesionale de agent de penitenciare au fost stabilite prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 608 din data de 25.09.2020.
Examenul de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare a constat în:
– Susținerea de către elevi a probei practice, în perioada 28.09 – 30.09.2020, care a constat în aplicarea de către elevi a cunoștințelor dobândite și dovedirea deprinderilor specifice calificării „agent de penitenciare”, în situații asemănătoare realității, în condiții de examen. Pentru susținerea acestei probe, elevii au fost programați pe grupe și instruiți cu privire la desfășurarea probei, fiind respectate măsurile de distanțarea fizică și s-a evitat aglomerarea în zonele de desfășurare a probei.
– Cea de-a doua etapă a examenului de certificare a constat în susținerea probei scrise de către elevii SNPAP, în de 02 octombrie 2020, cu scopul evaluării cunoștințelor și competențelor dobândite în domeniile Teorie și practică penitenciară și Științe juridice și socio-umane,
– În perioada 06.10.2020 – 09.10.2020 s-a desfășurat, în sistem on-line, proba de susținere a proiectelor.

După susținerea celor 3 probe de examen au fost declarați absolvenți 244 de elevi ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, iar un elev a fost declarat „RESPINS”, la proba scrisă.
În aceste condiții, în conformitate cu prevederile art. 85 din Ord. M.J. nr.115/C/din 12.01.2017, se va organiza o sesiune unica de reexaminare pentru elevul declarat „RESPINS”, în termen de cel mult 30 zile de la data finalizării examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare.
Modul de organizare şi desfăşurare al concursul de admitere a fost atent monitorizat de către reprezentanții organizațiilor sindicale, în calitate de observatori.
Având în vedere media finală a examenului de absolvire a cursului și media generală de școlarizare, a fost declarat „Șef de promoție” absolventul HĂGĂTIȘ Gheorghe ANDREI EDUARD, care a obținut media finală de absolvire a cursului 9,80 (nouă, 80%).
În data de 13 octombrie 2020, are loc, în sistem on-line, repartizarea absolvenților Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg.Ocna, promoția 2020 în unitățile penitenciare, în funcție de rezultatele obținute la examenul de certificare.
În contextul restricțiilor impuse pentru prevenirea transmiterii virusului SARS Cov-2, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna nu a putut organiza festivitatea de absolvire ca în ceilalți ani.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare este instituţie publică de învățământ postliceal, cu personalitate juridică, în subordinea Administrația Națională a Penitenciarelor.
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi are ca principal obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor de poliție penitenciară.
Instituția noastră este acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, ca instituție de învățământ preuniversitar de stat, nivel postliceal, militar, nivel 5, pentru calificarea de ”agent de poliție penitenciară”, învățământ ”de zi”, parte a sistemului național de educație.