CONCURS OCUPARE 4 FUNCȚII VACANTE LA ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA

31.10.2016 – ANUNȚ DE CONCURS

31.10.2016 – ANEXA 1 LA ANUNȚUL DE CONCURS

10.03.2017 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA CANDIDATI ÎNSCRIŞI – 15.03.2017 ORA 11 30

22.03.2017 –REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA

24.03.2017 – REZULTATE EVALUARE TESTARE PSIHOLOGICA

06.04.2017 – REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICA

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE AGENT ADMINISTRATIV (FINANCIAR- CONTABIL)

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PROFESOR – AUTOAPĂRARE ȘI INTERVENȚIE PROFESIONALĂ

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PSIHOLOG (RESURSE UMANE)

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PROFESOR – PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ

 

AGENT ADMINISTRATIV (FINANCIAR-CONTABIL)

21.04.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSTINERE PROBE DE CONCURS

21.04.2017 – PLANIFICARE ÎN VEDEREA SUSTINERII INTERVIULUI

06.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU

07.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR

09.05.2017 – PROCES VERBAL PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

 

OFIȚER PROFESOR (AUTOAPĂRARE)

21.04.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE DE CONCURS

21.04.2017 – PLANIFICARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII INTERVIULUI

05.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA INTERVIU

07.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA CALCULATOR

09.05.2017 – PROCES VERBAL PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

 

OFIȚER PSIHOLOG (RESURSE UMANE)

18.07.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE CONCURS

18.07.2017 – PLANIFICARE SUSȚINERE PROBĂ INTERVIU

19.07.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA INTERVIU

25.09.2017- ANUNȚ ÎNCHEIERE PROCEDURĂ CONCURS

 

Concurs de încadrare din sursă externă pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna

Pentru încadrarea în corpul ofiţerilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs pentru Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna un număr de 14 de posturi vacante de ofițer:

– 1 post de ofițer – managementul situațiilor de urgență;

– 1 post de ofițer – sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului:

– 2 posturi de ofițer – psiholog resurse umane;

– 10 posturi de ofițer – profesor, respectiv:

o 1 post ofițer – profesor teorie si practică penitenciară – siguranță și regim;

o 1 post ofițer – profesor teorie si practică penitenciară – evidență deținuți;

o 2 posturi ofițer – profesor psihologie penitenciară;

o 1 post ofițer – profesor drept;

o 1 post ofițer – profesor tehnologia informației și comunicării;

o 1 post ofițer – profesor comunicare profesională în limba engleză;

o 1 post ofițer – profesor pregătire fizică;

o 2 posturi ofițer – profesor autoapărare și intervenție profesională.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice postului, conform anunțului publicat pe site-ul oficial al Administrației Naționale a Penitenciare – secțiunea Carieră – Concursuri din sursă externă (link-ul https://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa).

Concursul se desfăşoară în mai multe etape:

– Etapă preliminară – Testare psihologică pentru toți candidații;

– Susținerea probelor de concurs sunt:

a) interviul psihoprofesional;

b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice;

Detalii despre condiţiile generale şi cerințele specifice posturilor, condițiile de studii, documentele necesare înscrierii, tematic și bibliografie, probele de concurs şi metodologia pentru desfăşurarea probei sportive/probei practice de verificare a abilităţilor de operare pe calculator pot fi obţinute accesând link-ul susmenționat sau pot fi solicitate la Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, telefon 0234/344149, interior 104.

 

Candidaţii se pot înscrie, zilnic între orele 8.00 – 15.00, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, str. Tisești nr. 137, jud. Bacău. Termenul limită de depunere a dosarului complet: 11 iulie 2016, ora 15.00